Het Leerhuis Stad en Ommelanden in de provincie Groningen bestaat in 2018 tien jaar. Wie had dat gedacht toen in 2008 een groep mensen elkaar overtuigden dat vorming en bezinning nodig waren, in de vorm van een leerhuis. Activiteiten in het leerhuis worden nog steeds georganiseerd. Dat is in die tien jaar gebeurd en het gebeurt nog steeds door jullie, door ons, door gewone mensen.

Wat willen we in het Leerhuis?

In onze folder is het zo verwoord:
"Het leerhuis is voor mensen die zich vragen stellen over wat "geloof" te maken heeft met hun leven van iedere dag;
voor mensen die zoeken naar inspiratie om zinvol te leven, nu in deze tijd; voor mensen die er behoefte aan hebben om hun zoektocht in het leven met anderen te bespreken."

Ook bij de dagelijkse praktijk van het werk voor het Leerhuis Stad en Ommelanden zoeken de klankbordgroep (die de bijeenkomsten organiseert) en het bestuur (dat de stichting beheert) naar hoe te geloven:
– door een stap in het onbekende te durven zetten en je niet te laten afschrikken door allerlei bezwaren.
– door te vertrouwen dat er mensen om ons heen zijn die graag willen praten over hun levensvragen, naar aanleiding van de Bijbel en van geschriften van mensen die ook zoeken naar de bron van hun leven.

Zo zijn we in gesprek met elkaar in kleine groepen in Noord-Groningen, in Zuid-Oost Groningen en in Oost-Groningen. In Groningen-stad komen we twee keer per jaar bij elkaar op onze leerhuisdagen.
Al dit werk kunnen we als organisatie van het Leerhuis alleen doen door jullie inzet voor:
– de begeleiding van de bezinningsbijeenkomsten en van de leerhuisdagen,
– het krijgen van noodzakelijke subsidies,
– de uitgave van folders en nieuwsbrieven,
– het beheer van de website.
– het krijgen van steun voor het leerhuis in geloofsgemeenschappen in de provincie Groningen.