In het leerhuis lees je een tekst uit de actualiteit, uit de bijbel of uit de kerkelijke traditie.
Je luistert naar een inleiding over een bepaald onderwerp.
Je gaat met elkaar in gesprek over een tekst of een  onderwerp.

Ook levensverhalen kunnen aanleiding zijn voor gesprek.
Het is belangrijk dat je je afvraagt wat een tekst, een levensverhaal, een gesprek voor je eigen leven betekent.

De cursussen worden begeleid door een docent.
In het leerhuis is ook ruimte om stil te staan bij ervaringen en actuele zaken die je met elkaar wilt delen, (bijv. op feestdagen of bij gebeurtenissen in je directe omgeving of in de wereld die je raken).