Dirk ten Dam, pastor, priester en kameraad is gestorven op 19 mei 2014.

De dood van Dirk is een groot verlies voor onze organisatie "Leerhuis Stad en Ommelanden". Toen wij in 2007 ons plan voor het Leerhuis lanceerden was hij enthousiast en een grote steun voor ons. Ons plan sloot aan bij het werk dat hij als deken altijd had gestimuleerd: bezinningsactiviteiten waardoor mensen gestimuleerd worden om over geloven en hun eigen leven na te denken en met elkaar in gesprek te gaan.

Zijn ideaal was ook ons ideaal. Geloven kan groeien vanuit de inspiratie van bezinning. De bijbel kan een belangrijke inspiratiebron zijn als mensen naar een bijbelverhaal mogen luisteren, uitleg krijgen en er samen over kunnen praten. De Emmaüskerk is voor Leerhuis Stad en Ommelanden een "herberg". Altijd zijn wij daar welkom en op de bezinningsdagen: "op weg naar Kerst" en "op weg naar Pasen" was Dirk daar om ons te verwelkomen.

Dirk we moeten zonder jou verder, maar in jouw geest gaan wij verder met ons leerhuis.

Dirk ten Dam