Het Leerhuis Stad en Ommelanden is een onafhankelijke stichting met vrijwilligers en zonder vaste beroepskrachten. De bijeenkomsten en cursussen van het leerhuis worden gehouden in de verschillende regio’s van de provincie Groningen en in de stad Groningen.

Een bijeenkomst in een regio wordt georganiseerd door vrijwilligers die zelf in die regio wonen en vaak tegelijk deelnemer zijn. Tegelijk hebben zij dan ook de contacten in hun directe omgeving om te kunnen peilen waar mensen behoefte aan hebben op het gebied van levensbeschouwelijke bezinning en vorming. En om te kunnen werven voor een bijeenkomst die opgezet is.

De begeleiding van de bijeenkomsten of cursussen wordt gedaan door deskundigen die ingehuurd worden.

Omdat de bijeenkomsten zoveel mogelijk gehouden worden in de buurt van de deelnemers, zijn decentralisatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid belangrijke voorwaarden voor de organisatiestruktuur van het leerhuis.

De organisatie bestaat uit:
*    een klankbordgroep met contactpersonen in de verschillende regio’s voor de organisatie van de bijeenkomsten.
*    een bestuur voor het vaststellen van het beleid in overleg met de kerngroep. En voor het financieel beheer.

De stichting Leerhuis Stad en Ommelanden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr. 01176862.