In het jaarverslag 2023 van de Stichting Leerhuis Stad en Ommelanden vindt u informatie over onze activiteiten.

Zo kunt u lezen welke bijeenkomsten de Klankbordgroep heeft georganiseerd. Hierin zijn onder meer Etty Hillesum en het boek ‘Het derde testament – de bijbel verder schrijven’ van Loed Loosen S.J. onderwerp van gesprek geweest.

Op onze website kunt u meer te weten komen over het ontstaan, de organisatie en de werkwijze van het Leerhuis. Dit jaar hebben we onze website vernieuwd.

Steeds weer horen we van mensen, dat ze zich willen verdiepen in de Bijbel en in hun geloofsleven en er over met anderen in gesprek willen gaan.

Ik nodig u van harte uit om een bijeenkomst of een bezinningsdag te bezoeken!


Met vriendelijke groeten
Harry Steentjes (voorzitter)

Klik hier om het jaarverslag 2023 te downloaden.