We zijn hier bij elkaar omdat we iets missen.

In het verleden hield Pater Loed Loosen bezinningsavonden waaraan veel mensen goede herinneringen bewaren.

Zei iemand van 25 na afloop van zo’n avond: ‘die man zei dingen die ik ook dacht en waarvan ik dacht dat ik ze niet mocht denken. Bevrijdend was dat. Een nieuwe kijk op de bijbel: hij gaf het verband aan van de teksten uit de bijbel met je concrete geleefde leven. Daar kon ik mee verder.’

We missen die avonden; en die bezinningsdagen, waar je je samen boog over wat er in het leven toe doet, zo’n rustplek, zo’n vluchtheuvel, waar ruimte is ook voor kritische vragen, waar we luisteren naar elkaar; waar trouw is aan de traditie van de kerk, - als die ook vernieuwd mag worden - waar telkens een nieuwe loot mag opschieten uit een oude tronk. Waar wij onszelf mogen zijn. 

Vandaag kijken we of er een draagvlak is voor een leerhuis, en welk aanbod aansluit bij de vragen die u stelt. Ik mag een warming up doen, maar maakt u zich geen zorgen: u mag er rustig bij blijven zitten. Ik wil u een paar gedachten voorleggen, ook rond het boek van Loed Loosen: ‘Het derde Testament’. En als, wat ik zeg, vragen oproept, des te beter: daar is straks alle ruimte voor.