Na alle corona perikelen van de afgelopen jaren zijn voorjaar 2022 alle maatregels verdwenen. De Klankbordgroep heeft de draad weer opgepakt en nog een mooi programma weten te maken.

Steeds weer horen we van mensen, dat ze zich willen verdiepen in de Bijbel en in hun geloofsleven en er over met anderen in gesprek willen gaan.

Ik wil u graag uitnodigen om een bezinningsdag of cursus te bezoeken.

Met vriendelijke groeten
Harry Steentjes (voorzitter)

Klik hier om het jaarverslag 2022 te downloaden.