Artikelindex

 

Activiteiten voorjaar 2018

 

Leesgroep I
Stimulerend en uitdagend: Loed Loosen ‘Het derde Testament’

Inleiders
Agnes de Vries en Ria Carpay

Beschrijving
Het derde testamentMensen blijven zich in de loop van hun leven steeds ontwikkelen. Zij maken dingen mee die hun inzicht en mening veranderen. De hoofdstukken 9 en 1 werden gelezen en besproken om te zien of bijbelverhalen ook inspiratieverhalen zijn. Eigen ervaringen en meningen werden gedeeld om te ontdekken hoe óns derde testament eruitziet.

Datum
dinsdag 13 en 27 februari, 13 en 27 maart

Plaats
Uithuizen, Doopsgezinde Kerk

Aantal deelnemers
10


Leesgroep II
Stimulerend en uitdagend: Loed Loosen ‘Het derde Testament’

Inleiders
Agnes de Vries en Ria Carpay

Beschrijving
zoals leesgroep I

Datum
donderdag 12, 19 en 26 april en dinsdag 15 mei

Plaats
Uithuizen, Doopsgezinde Kerk

Aantal deelnemers
7


‘Keerpunten’ van Eugen Drewermann

Inleider
Bert van der Woude

Beschrijving
Het boek ‘Keerpunten’ van Eugen Drewermann werd als uitgangspunt genomen. Naast biografische notities kwamen ook zijn gedachten over kosmologie (scheppingsgeloof) , soteriologie (verlossingsgeloof) en eschatologie (de laatste dingen, of: wat mag ik hopen) aan bod. Er werd nagedacht en gesproken over wezenlijke geloofs- en levensvragen.

Datum
dinsdag 13 en 20 maart en 10 april

Plaats
Uithuizen, Vincentiusgebouw

Aantal deelnemers
9


Laudato Si

Inleider
Nellie Hamersma-Sluis

Beschrijving
Laudato SiDeze avond werd samen met de Norbertusparochie van Oost-Groningen georganiseerd in het kader van het thema “Rentmeesterschap”. De encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus was het uitgangspunt. De aarde is ons gegeven als een gemeenschappelijk huis om te bewonen. Er werd o.a. nagedacht en gepraat over een eerlijke verdeling, duurzaamheid, milieu, klimaat, het menselijk aspect naast het economisch gewin, solidariteit, recht en onrecht.

Datum
donderdag 12 april

Plaats
Oude Pekela, pastorie St. Willibrorduskerk

Aantal deelnemers
34


Bezinningsdag Vertrouwen

Inleider
Door Brouns-Wewerinke

Beschrijving
Vertrouwen heeft verschillende 'richtingen'. Je kunt vertrouwen op jezelf, op iemand anders, op het leven of - gelovig gesproken - op God. Hoe verhouden deze vormen van vertrouwen zich tot elkaar? Vertrouwen hebben betekent niet dat je achterover kunt leunen. Is er evenwicht te vinden tussen vertrouwen enerzijds en initiatieven, daadkracht en inzet anderzijds? Aan de hand van enkele teksten werd het thema verkend en werd erover van gedachten gewisseld.

Datum
zaterdag 30 juni

Plaats
Uithuizen, Doopsgezinde kerk

Aantal deelnemers
9

 

BEZINNINGSDAG Op weg naar Pasen ‘Daar word je stil van’

Inleider
Chris Fictoor

Beschrijving
Aan de hand van verhalen en liederen over stilte en het slotkoor uit de Matthäus Passion van J.S. Bach Ruhe sanfte (rust zacht) werd stilgestaan bij dood en stilte. Bij stilte die kan beangstigen, diepe levensvragen en onzekerheden oproepen, maar die ook kan troosten en bemoedigen. De Lijdenstijd brengt deze beelden en vragen dichterbij. Hierover werd gesproken, nagedacht en gezongen.

Datum
zaterdag 24 maart

Plaats
Groningen, Emmäuskerk

Aantal deelnemers
34