Artikelindex

 

 Inleiders

Wil van den Broek
theoloog, voormalig identiteitsbegeleider op RK-basisscholen en docent aan de pastorale school van het bisdom Groningen /Leeuwarden

Door Brouns-Wewerinke
exegeet Nieuwe Testament

Ria Carpay
lid van de Leerhuis klankbordgroep

Chris Fictoor
dirigent/componist, muziekpedagoog en kerkmusicus

Nellie Hamersma-Sluis
pastoraal werkster van de H. Liudgerparochie van Noord-Groningen

Evert Jan Veldman
predikant van de Protestantse Gemeente Groningen

Agnes de Vries
theoloog

Bert van der Woude
predikant van de Protestantse Gemeente Winschoten en afgestudeerd op het werk van Eugen Drewermann