Geachte lezer,

Het is met gemengde gevoelens dat ik hier het voorwoord schrijf van het jaarverslag 2019.

Er is weer veel werk verricht om een programma voor het seizoen 2019 op te stellen. U kunt er hierover in dit jaarverslag lezen. Het doet ons goed dat er steeds weer mensen zijn om via onze bezinningsdagen en -dagdelen inspiratie op te doen voor hun geloof en voor het leven van alle dag. Langs deze weg veel dank aan al degenen die bij de organisatie en presentatie van middagen, avonden en dagen hebben meegewerkt.

Maar het is ook met gemengde gevoelens dat ik hier dit voorwoord schrijf. Want het is ook een jaar waarin we afscheid namen van mensen die jarenlang in de klankbordgroep actief geweest zijn voor het Leerhuis. Agnes de Vries stopt vanwege haar gezondheid en Floor Wewerinke gaat verhuizen naar de Betuwe. Maar we konden ook een nieuw lid verwelkomen: Wil van den Broek.

Ook binnen het bestuur heeft er een wisseling plaats gevonden. Afgelopen zomer ben ik verhuisd naar Elst (GLD): gelukkig is Harrie Steentjes uit Winschoten bereid gevonden om met ingang van november voorzitter van het bestuur te worden.

Het Leerhuis is in de loop van de jaren een onderdeel van ons leven geworden en daar nemen we afscheid van. Dat doet pijn maar het is ook weer een nieuw begin.

Veel succes en een goede toekomst en blijf trouw aan het Leerhuis Stad en Ommelanden.

Jan Jurrius