ACTIVITEITEN VOORJAAR

Het derde testamentLeesgroep, stimulerend en uitdagend

Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
Mensen blijven zich in de loop van hun leven steeds ontwikkelen.

Zij maken dingen mee die hun inzicht en mening veranderen. In beide leesgroepen, gestart in 2018, werden weer vier hoofdstukken uit ‘Het derde Testament’ van Loed Loosen gelezen en besproken om te zien of bijbelverhalen ook inspiratie-verhalen zijn. Eigen ervaringen en meningen werden gedeeld om te ontdekken hoe óns derde testament er uitziet.

Datum donderdagmiddag 14 en 21 maart, 4 en 11 april
dinsdagmiddag 9 en 23 april, 7 en 21 mei
Plaats Uithuizen, Doopsgezinde Kerk
Aantal deelnemers resp. 5 en 8

In voorbereiding op Pasen 1: Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan?
In samenwerking met de PKN Oost-Groningen

Inleider

Bert van der Woude

Beschrijving
Lange tijd is gedacht en verkondigd dat Jezus op aarde kwam om te lijden en te sterven en dat hij daarmee Gods plan in vervulling deed gaan. Maar is het niet zo dat wie z’n nek uitsteekt voor anderen, het risico loopt om het met zijn leven te moeten bekopen? We probeerden samen zicht te krijgen op het lijden van Christus in verbondenheid met het lijden van andere mensen, zoals bijv. Ghandi, Martin Luther King en bisschop Oscar Romero, en ook misschien van ons zelf.

Datum woensdagmiddag 27 maart
Plaats Winschoten, pastorie
Aantal deelnemers 15

In voorbereiding op Pasen 2: Opgewekt en opstandig

Beschrijving
Waar gaat het om als het Evangelie spreekt over opstanding of verrijzenis? Gaat het om een gebeurtenis of is het een symbool en misschien wel een belofte voor iedere gelovige? Hier is veel over nagedacht, we willen de opstanding graag zo duiden dat we erdoor bemoedigd worden. Vreugde en verzet zijn nodig om in deze wereld te kunnen leven. Vreugde om al het goede. Verzet tegen alles wat mensen en onze schepping kwaad doet. Dit thema was aanleiding tot een goed gesprek op weg naar Pasen.

Datum dinsdagmiddag 9 april
Plaats Sappemeer, pastorie
Aantal deelnemers 12

Over lijden, over leven
De Kruisweg
Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
In de voorbereidingstijd naar Pasen stonden de beelden van de Kruisweg centraal. Er werd uitleg gegeven over de geschiedenis en het ritueel van de Kruisweg.

Het is een weg die verbonden is met de weg die ook de mens gaat. Aan de hand van delen uit het lijdensverhaal van Jezus en de kruiswegreliëfs die Leo Dortants maakte voor de kapel van Vijverdal in Maastricht, werd besproken over wat deze beelden ons te vertellen hebben.

Datum woensdagavond 3, 10 en 17 april
Plaats Uithuizen, Doopsgezinde Kerk
Aantal deelnemers 6

Poëzie en spiritualiteit

Inleider
Door Brouns-Wewerinke

Beschrijving
Poëzie doet ons anders naar de werkelijkheid kijken. In gedichten wordt de werkelijkheid zó onder woorden gebracht dat er nieuw licht op valt. Door die andere lichtval kun je de werkelijkheid (en jezelf) beter leren kennen en kan er ook iets oplichten van een andere Werkelijkheid. Een aantal gedichten, o.a. van Hans Andreus en Ida Gerhardt, werd hiertoe gelezen en besproken.

Datum zaterdag 18 mei
Plaats Uithuizen, Doopsgezinde Kerk
Aantal deelnemers 9