Artikelindex

BEZINNINGSDAGEN

Op weg naar Pasen

Inleider
Chris Fictoor

Beschrijving

“Overpeinzingen  ..... Over pijn zingen”.

Waarom grijpt God niet in? Dat vragen twee rabbijnen zich af, die beide een boek schreven over lijden. Op deze studiedag overpeinzen we die vraag, mede aan de hand van hun verhalen. Ook in het Lijdensverhaal klinkt de vraag uit de mond van Jezus: ‘Vader, laat deze beker aan mij voorbijgaan’. En uiteindelijk: ‘Waarom hebt Gij mij verlaten?’ Wij zingen die laatste Psalmische Kruiswoorden nog steeds, zoals op Goede Vrijdag. Over pijn zingen, dat helpt ons op onze eigen zoektocht. We luisteren deze dag ook naar muziek, gebaseerd op het Lijdensverhaal, en naar gezangen uit de Joodse traditie.

Datum zaterdag 13 april
Plaats Groningen, Emmaüskerk
Aantal deelnemers 28


Op weg naar Kerstmis

Inleider
Hans van Reisen

Beschrijving
Met Augustinus op weg naar Kerstmis.
Op 6 januari wordt het wat minder bekende kerstevangelie uit Matteüs 2 gelezen, over de zogeheten drie koningen. De vermaarde kerkvader Augustinus (354-430) heeft jarenlang op 6 januari over dit verhaal gepreekt. Als een wijze uit het westen laat hij zich leiden door het verhaal over de wijzen uit het oosten. In zijn uitleg van het verhaal zoekt Augustinus aansluiting bij oudere bijbeluitleggers. De nieuwe verbanden die hij legt met andere bijbelteksten, liturgische thema’s en de samenleving zijn verrassend. Daardoor bleek hij nog steeds aansprekend en aanstekelijk voor de aanwezigen.

Datum zaterdag 23 november
Plaats Groningen, Emmaüskerk
Aantal deelnemers 23