KLANKBORDGROEP EN BESTUUR

De inhoud en de organisatie van de cursussen en de bezinningsdagen ligt bij de klankbordgroep. Daarvoor komt deze vier à vijf keer per jaar bijeen. De leden benaderen ook de sprekers en de inleiders en hebben zo nodig voorbereidend overleg met hen.

Het bestuur regelt vooral de financiële zaken en vergadert twee keer per jaar. Daarnaast wordt er ook twee keer per jaar vergaderd met de klankbordgroep.

Leden klankbordgroep
Ria Carpay
Lidy van Duijn
George Kerdijk
Hein Mars
Els van der Tuin
Floor Wewerinke
Lydie van de Wiel-Brouns

Leden bestuur
Jan Jurrius, voorzitter
Henriët Lases, secretaris
Rita Arends, penningmeester