Tony is op 13 september 2023 na een kort ziekbed overleden.

Hij was vanaf het begin van het Leerhuis Stad en Ommelanden zeer betrokken bij de oprichting in 2008. Bovendien was hij de eerste jaren de voorzitter/secretaris van het bestuur.

Dat hij ruste in vrede.

Tony van Kalmthout