Hoe kun je spreken over de zin en de “geheimen” van het leven? De bijbel kiest daar vaak verhalen voor. Dat gebeurt op een fantastische manier in de verhalen over Saul en David.

We gaan dat op deze middagen ontdekken door ze samen te lezen.

De verhalen zitten vol onverwachte wendingen, ironie en toeval. Want, zeggen ze, zo is het leven. Maar ze doen dat niet door een of andere theologische redenering, maar door je die verhalen te laten ervaren. Daarom zijn het verhalen.

En wat deze verhalen over Saul en David je laten verhalen is vooral het tragische van het leven. Want veel loopt in het leven verkeerd af en komt niet goed. Daar helpt geen theologische redenering aan, integendeel, maar kennelijk vinden ze het wel zinvol voor ons geloof om die verhalen te horen. Kennelijk is het ondergaan van zulke verhalen heilzaam. Dat gaan we proberen mee te maken.

Data en tijd: woensdagmiddag 10 en 17 april van 13.30 - 15.30 uur
Locatie: pastorie van de St.Vituskerk in de Langestraat in Winschoten
Kosten: eigen bijdrage 10 euro
Opgave: Hein Mars tel. 06-14746198 of via de website van het Leerhuis Stad en Ommelanden.